Najpiękniejsze śniadanie na świecie | Most beautiful breakfast in the world

Uwielbiam gotować. I chociaż dzisiejszy post nie jest aż tak mocno związany z gotowaniem, to na pewno dużo bardziej z przygotowywaniem posiłków. Konkretniej obiadu. Albo śniadania? To pozostawiam Waszej interpretacji. 
W jedzeniu oprócz smaku równie ważny (jeśli nie bardziej) jest wygląd i sposób zaprezentowania dania. Nawet jeśli miałaby to być najprostsza na świecie kanapka, owoc, można podać je tak, aby wyglądały jak dzieło sztuki od najlepszego szefa kuchni.
Kiedy tylko mogę, próbuję przygotowywać jak najpiękniejsze śniadania i obiady, ponieważ radość płynąca z jedzenia jest znacznie większa wtedy, kiedy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jasne, kolorowe – po prostu idealne.
Tak samo jak w przypadku zdjęć, również w podawaniu jedzenia bardzo ważne jest tło. Mam oczywiście na myśli odpowiednie talerze. Zakochałam się w linii marokańskich talerzy ze sklepu Mondex, dlatego to właśnie im poświęcam dzisiejszy wpis. 
Jak możecie zauważyć, talerze mimo tego, że mają różne wzory, idealnie do siebie pasują. Wszystkie doskonale wiemy, że pasująca do butów torebka (w tym samym kolorze) jest po prostu passé i już dawno nie wybiera się takich zestawień. Podobnie powinniśmy robić z talerzami. Niech nie będą nudne, jednolite, wszystkie z takim samym wzorkiem. Zdecydujmy się na różne odcienie jednego koloru i różne, pozornie niepasujące do siebie wzory. To pozwoli na uzyskanie ciekawego efektu zróżnicowania, mocno przyciągającego uwagę.
Na pewno poświęciliście na oglądanie tego zdjęcia więcej czasu, niż w przypadku standardowych dań na białych talerzach, prawda? Oko musi rozpoznać wszystkie wzory, przyzwyczaić się do nich
i dopiero wtedy widzi je wszystkie jako jedną całość.
Poza tym dzięki wyeksponowaniu dania na tak wzorzystych talerzach wydaje się nam, że jest na nich o wiele więcej jedzenia, niż jest naprawdę. Wzór jest tutaj czymś w rodzaju “zapychacza”.
Ale jak widzicie, na zdjęciach oprócz talerza są także dwie piękne deski. No bo dlaczego ograniczać się tylko do talerzy? Krojenie ziół, cytrusów i innych rzeczy na desce i później przekładanie ich na osobny talerz to strata czasu, energii i przede wszystkim naczyń. O wiele prościej jest pokroić je
na ładnej desce, którą później kładziemy na stół. Jeśli nie ma na nim miejsca na drewnianą deskę, wystarczy wyjąć jej ceramiczny blacik i położyć wśród innych talerzy. To rozwiązanie jest również przydatne, gdy deska ubrudzi się w trakcie krojenia i gotowania. Wystarczy wyjąć talerzyk i nie przejmować się zabrudzeniem deski.
Niedługo na moim IG zobaczycie więcej zdjęć tego zestawu, innych gadżetów od Mondex i moich kuchennych podbojów. Na razie pozostawiam Was z marokańskimi talerzami i decyzją, czy taka stylizacja stołu się Wam podoba? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii.
Wszystkie produkty ze zdjęcia dostępne są tu:

Bonus dla tych, którzy czytają do końca 🙂
Moja ulubiona część jedzenia jajka sadzonego!

ENGLISH
I love cooking. And although today’s post is not so much related to cooking, it’s certainly much more about preparing meals. More dinner. Or breakfast? That I leave for your interpretation.
In eating, equally important (if not more) is the presentation of the dish. Even if it would be the simplest sandwich, fruit or anything else, it can still look like the best chef’s in the world masterpiece.
Whenever I can, I try to prepare the most beautiful breakfasts and dinners, because the joy of eating is much greater when everything is bright, colorful, vibrant – just perfect.
As well as when it comes to making photos, the background is very important in serving food as well. Of course I have in mind the appropriate plates. I fell in love with the line of Moroccan plates from the Mondex store, and they’re the star of today’s post.
As you can see, the plates, despite the fact that they have different designs, fit perfectly together. We all know that shoes matching bag (in the same color) are simply passé and long time no such selections are chosen. Similarly, we should do so with plates. They do not have to be boring, all with the same pattern. Let’s choose different shades of one color and different, seemingly unmatched patterns. This will give you an interesting effect of diversification, eye-catching.
You’ve definitely spent more time watching this photo than the standard one with white dishes, right? The eye must recognize all patterns, get used to them.
And then we see them all as one consistent whole.
Besides, by displaying the dish on such patterned plates, it seems to us that there is much more food on the table than it really is. The pattern is something like a “stuffing”.
But, as you can see, there are two beautiful boards in addition to the plates. Why just limit yourself to the plates? Cutting down herbs, citrus and other things on a board and then putting them on a separate plate is a waste of time, energy and above all dishes. It’s much easier to cut them
on a pretty board, which we then put on the table. If there is no space for a wooden board, just take out the ceramic pad and place it among the other plates. This solution is also useful when the board gets dirty while cutting and cooking. 
Take out the plate and do not worry about the dirt on the board.
Soon on my IG you will see more pictures of this set, other stuff from Mondex and my kitchen conquests. For now, I leave you with Moroccan plates and decide if you like this dining style?
I am very curious about your opinions.
All products from the photo are available here:

And now little extra for those who read to the end 🙂
My favorite part of eating fried eggs!

00 comments on “Najpiękniejsze śniadanie na świecie | Most beautiful breakfast in the world

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *