Poczuj się jak królowa | Feel like a Queen

Osiąganie wyznaczonych przez siebie celów nie jest trudne.
Po prostu musisz zacząć je realizować.
Tak samo jak robię to ja – siadam i realizuję.
Koniecznie w tiulowej spódnicy!

Mówiąc o siadaniu, każde miejsce pracy wymaga odpowiedniego krzesła.
Wygodnego, eleganckiego, i pięknego.

Ja swoje już znalazłam i przy jego pomocy będę codziennie dążyć do osiągnięcia moich celów. Znalazłam je w sklepie impresje24.pl
Długo zastanawiałam się, jaki model wybrać, ale ostatecznie zdecydowałam się na barokowy fotel z serii Luisa.
Szary, oczywiście.
Iiiii z dodatkiem bieli 🙂
Musiał pasować do mojego biurka, nie być zbyt ciężki no i oczywiście być odpowiednio wygodny.
Na początku obawiałam się, że będzie zbyt niski, ponieważ na zdjęciach wyglądał na mega niziutki, ale zaryzykowałam (oczywiście wcześniej porównując jego wymiary z dotychczasowym krzesłem).
I jak dla mnie jest po prostu idealny!
Siedzisko jest bardzo miękkie, idealnie wyprofilowane, tak samo jak oparcie dla pleców. Mimo ozdobnego pikowania, jest ogromnie wygodne, nie drażni pleców i pozwala się naprawdę wygodnie oprzeć.
Najbardziej podobają mi się w nim delikatne barokowe (oksymoron!) zdobienia. Nie są ciężkie, nie przytłaczają krzesła, a dzięki temu, że są pomalowane na biało, rozjaśniają wnętrze.
Zastanawiam się jeszcze nad zakupem dwóch luster, które chciałabym, żeby pasowały do krzesła i wystroju tego kawałka salonu. Co o nich myślicie? Czy to dobry pomysł? lustro1 i lustro 2
ENGLISH
It is not difficult to achieve the goals set by yourself.
You just have to start doing it.
Just as I do it – I sit down and that’s it.
Speaking of sitting, every workplace requires a proper chair.
Comfortable, elegant, and beautiful.
I have already found my own and with him, I will strive daily to achieve my goals. I found them in the impresje24.pl shop.
I have long wondered what model to choose, but I finally decided on the baroque armchair of the Luisa line.
Gray, of course.
Aaaaand with white 🙂
It had to fit my desk, be not too heavy and of course be comfortable enough.
At first I was afraid it would be too low because the photos looked extremely short, but I risked (of course, before comparing its dimensions with the previous chair).
And for me it’s just perfect!
The seat is very soft, perfectly contoured, just like the back support. Despite the decorative quilt, it is extremely comfortable, does not irritate the back and allows you to really lean back.
I like the delicate baroque (oxymoron!) Decoration in it. They are not heavy, they do not overwhelm the chair, and because they are painted white, they lighten the interior.
I still wonder about buying two mirrors that I would like to fit into the chair and decor of this piece of living room. What do you think of them? Is it a good idea? mirror 1 i mirror 2

00 comments on “Poczuj się jak królowa | Feel like a Queen

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *